მოგესალმებათ CYBSECGROUP ფორუმი
№1 კიბერ ფორუმი საქართველოში, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გაეცნოთ საინტერესო პროექტებს, საინტერესო გარემოში
რეგისტრაცია

CMS ის ჰეშირების ტიპები

SIMBIOS

R00T 😈
დრუიდი
ივნ 24, 2018
58
110
#1
cryptography-vulnerabilities.jpg
ალგორითმის ტიპები:

1024cms
md5($pass)

1C Битрикс
md5($pass)

4images
md5($pass)

ABO CMS
md5($pass)

AdaptCMS Lite 1.5
md5($pass)

Adrevenue
md5($pass)

AEF
md5($salt.$pass)

AIOCP
md5($pass)

Artiphp
md5($pass)

AVE CMS
md5(md5($pass))

Aqua CMS
plaintext

b2evolution
md5($pass)

Basecmp
md5($pass)

bbPress
md5($pass)

beContent
md5($pass)

Beehive
md5($pass)

BIGACE
md5($pass)

Bitrix
md5($pass)

bitweaver
md5($pass)

bloofoxCMS
md5($pass)

Cambio 0.5a
md5($pass)

ClanTiger
md5($pass)

ClanSphere
md5($pass) or sha1($pass)

CMScout
md5($pass)

CMS Made Simple
md5($pass)

Contenido
md5($pass)

Cotonti 0.6.8
md5($pass)

CPG-Nuke
md5($pass)

CruxCMS
md5($pass)

daisy
sha1

Danneo CMS
md5($pass)

DataLife Engine (DLE)
md5(md5($pass))

DBHcms
md5($pass)

DeluxeBB
md5($pass)

Diferior
md5(md5($pass))

Digitalus 1.8.1
md5($pass)

DotNetNuke default
sha1($pass)

e107
md5(md5($pass))

eazyPortal
md5($pass)

ecshoprus
md5($pass)

eFront 3.6.4
md5($pass.'cDWQR#$Rcxsc')

eliteCMS
sha1($pass)

Elxis
md5($pass)

Enano CMS
md5($pass)

eoCMS
md5($pass)

Etomite
md5($pass)

Explay
md5($pass)

Exponent
md5($pass)

Flux CMS
md5($pass)

Frog
sha1($pass)

FUDforum
md5($pass)

Fundanemt
md5($pass)

glFusion
md5($pass)

GeekLog
md5($pass)

Icy Phoenix
md5($pass)

iDevAffiliate
sha1 ('idev_secret' . $password);

iGaming CMS
md5($pass)

Injader
md5($pass)

Intellect Board
md5($pass)

ImpressCMS
md5($pass)

IPB 1.x.x
md5($pass)

IPB 1.3-2.17 (IPB 2.x.x.):
md5(md5($salt).md5($pass))

ITA Forum
md5($pass)

Jaws CMS
md5($pass)

Joomla <=1.0.12
md5($pass)

Joomla >=1.0.13
md5($pass.$salt)

Kajona
sha1($pass)

Koobi CMS
md5($pass)

Koobi CMS >=6
md5(md5($pass))

Lanius CMS
md5($pass)

LifeType
md5($pass)

lyceum 1.0.3
md5($pass)

MDPro
md5($pass)

Mambo
md5($pass)

MercuryBoard
md5($pass)

MiaCMS
md5($pass)

MigasCMS
md5($pass)

miniBB
md5($pass)

MODx CMS
md5($pass)

MyBB 1.2.x
md5(md5($salt).md5($pass))

Nucleus 3.50
md5($pass)

osCommerce
md5($salt.$pass)

PBLang
md5($pass)

pecio cms
sha1($pass)

PHP-Fusion
md5($pass)

PHP-Nuke
md5($pass)

PhpBB 2.0.x
md5($pass)

PhpBB >=3
md5($phpbb3)

PhpMyForum
md5($pass)

PhpMySport
md5($pass)

phpWebThings
md5($pass)

PHPX CMS
md5($pass)

phpwcms
md5($pass)

PLUME CMS
md5($pass)

PunBB 1.2.x
md5($pass) или SHA-1

PostNuke
md5($pass)

QuickSilver Forum
md5($pass)

radiant
sha1(sha1($pass))

Refbase (Web Reference Database)
DES(Password, $salt) $salt = substr(email, 0, 2)

RunCMS
sha1($username.$pass) или md5($pass)

Scripteen Free Image Hosting Script
md5($pass)

Seditio
md5($pass)

Serendipity <=1.4.1
md5($pass)

Serendipity >= 1.5.x
sha1($pass)

SilverStripe
md5($pass)

Slaed CMS
md5($pass)

SmallNuke 2.0.4
md5($pass)

SMF 1.0.x.:
md5(HMAC)

SMF 1.1.x.
sha1($username.$pass)

sNews
md5($pass)

Snitz Forums 2000
SHA-256

Subrion v 1.1.0.0
md5($pass)

Tinypug
md5($pass)

TangoCMS 2.3.x
md5($pass)

Triton CMS
md5($pass)

Typo3
md5($pass)

Tribiq CMS
md5($pass)

UMI.CMS
md5($pass)

UseBB
md5($pass)

Vanilla
md5($pass)

vBulletin 3.54 (vBulletin 3.x.x):
md5(md5($pass).$salt)

VikingBoard
md5($pass)

Voodoo chat
md5($pass)

W-Agora
md5($pass)

Website Baker
md5($pass)

webSPELL CMS v4.0
md5($pass)

whCMS v0.115 alpha
md5($pass)

Wordpress
md5($pass)

Wordpress 2.6.0\2.6.1
md5($phpbb3)

Wordpress >=2.6.2
md5($wordpress)

WWWThreads
des($pass)

Xaraya
md5($pass)

XMB Forum
md5($pass)

XOOPS
md5($pass)

YaBB
md5(HMAC)

Voodoo chat
md5($pass)

AdaptCMS Lite 1.5 md5($pass)
./admin.php
./dbinfo.php
....[prefix]_users (default prefix adaptcms_):
.......username
.......password
.......email
.......level


Digitalus 1.8.1 md5($pass)
/admin/
/application/data/config.xml
....users
.......first_name
.......email
.......password


Nucleus 3.50 md5($pass)
./config.php
....nucleus_member:
.......mname
.......mpassword
.......memail
.......mcanlogin
.......mcookiekey


PhpWebSite 1 6 3 md5($pass)
/admin/index.php
/setup/config.php
....user_authorization
.......username
.......password


Subrion v 1.1.0.0 md5($pass)
/admin/index.php
/install/config.inc.php.sample
....prefix_accounts (default prefix SBR_):
.......username
.......password
.......email
.......sec_key

....prefix_admins:
.......username
.......password
.......email
.......sec_key


MODX Evolution <= 1.0.6: md5($pass)
MODX Revolution <= 2.1.0-rc-1: md5($pass)
MODX Revolution >= 2.1.0-rc-1: PBKDF2


XenForo 1
sha256(sha256($pass).$salt)
XenForo
'sha256', hash('sha256', $password) . $salt


CMS სია რომელთა ალგორითმიც ცნობილია:
Code:
1024cms [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
ABO CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
AdaptCMS Lite 1.5 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
AEF [SIZE=1]md5($salt.$pass)[/SIZE]
AIOCP [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Artiphp [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Atlassian JIRA [SIZE=1]SHA-512(Base64)[/SIZE]
AVE CMS [SIZE=1]md5(md5($pass))[/SIZE]
b2evolution [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
beContent [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Beehive [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
BIGACE [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Bitrix [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
bitweaver [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
bloofoxCMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
ClanTiger [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
ClanSphere [SIZE=1]md5($pass) or sha1($pass)[/SIZE]
CMScout [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
CMS Made Simple [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Contenido [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
CPG-Nuke [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
CruxCMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Danneo CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
DataLife Engine [SIZE=1]md5(md5($pass))[/SIZE]
DeluxeBB [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Diferior [SIZE=1]md5(md5($pass))[/SIZE]
Digitalus 1.8.1 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
DotNetNuke [SIZE=1]default - sha1($pass)[/SIZE]
e107 [SIZE=1]md5(md5($pass))[/SIZE]
eazyPortal [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
ecshoprus [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
eliteCMS [SIZE=1]sha1($pass)[/SIZE]
Elxis [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
eoCMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Etomite [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Exponent [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Flux CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Frog [SIZE=1]sha1($pass)[/SIZE]
FUDforum [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Fundanemt [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
glFusion [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
GeekLog [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Icy Phoenix [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
iDevAffiliate [SIZE=1]$pass= sha1 ('idev_secret' . $password);[/SIZE]
iGaming CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Injader [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Intellect Board [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
IPB 1.x.x [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE] 
IPB 1.3-2.17 (IPB 2.x.x.): [SIZE=1]md5(md5($salt).md5($pass))[/SIZE]
ITA Forum [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Jaws CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Joomla <=1.0.12 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Joomla >=1.0.13 [SIZE=1]md5($pass.$salt)[/SIZE]
Kajona [SIZE=1]sha1($pass)[/SIZE]
Koobi CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Koobi CMS >=6 [SIZE=1]md5(md5($pass))[/SIZE]
Lanius CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
LifeType [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
MDPro [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
MercuryBoard [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
MiaCMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
MigasCMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
miniBB [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
MODx CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
MyBB 1.2.x [SIZE=1]md5(md5($salt).md5($pass))[/SIZE]
Nucleus 3.50 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
osCommerce [SIZE=1]md5($salt.$pass)[/SIZE]
PBLang [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
pecio cms [SIZE=1]sha1($pass)[/SIZE]
PHP-Fusion [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
PHP-Nuke [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
PhpBB 2.0.x [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
PhpBB >=3 [SIZE=1]md5($phpbb3)[/SIZE]
PhpMyForum [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
PhpMySport [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
phpWebThings [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
PHPX CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
phpwcms [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
PLUME CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
PunBB 1.2.x [SIZE=1]md5($pass) or an SHA-1[/SIZE]
QuickSilver Forum [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
radiant [SIZE=1]sha1(sha1($pass))[/SIZE]
Refbase (Web Reference Database) [SIZE=1]DES(Password, $salt) $salt = substr(email, 0, 2)[/SIZE]
RunCMS sha1($username.$pass) or [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Scripteen Free Image Hosting Script [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Seditio [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Serendipity <=1.4.1 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Serendipity >= 1.5.x [SIZE=1]sha1($pass)[/SIZE]
Slaed CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
SMF 1.0.x.: [SIZE=1]md5(HMAC)[/SIZE]
SMF 1.1.x.: [SIZE=1]sha1($username.$pass)[/SIZE]
sNews [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Snitz Forums 2000 [SIZE=1]SHA-256[/SIZE]
Subrion v 1.1.0.0 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Tinypug [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
TangoCMS 2.3.x [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Triton CMS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Typo3 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
UseBB [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Vanilla [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
vBulletin 3.54 (vBulletin 3.x.x): [SIZE=1]md5(md5($pass).$salt)[/SIZE]
VikingBoard [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
W-Agora [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Website Baker [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
webSPELL CMS v4.0 [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Wordpress [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
Wordpress 2.6.0\2.6.1 [SIZE=1]md5($phpbb3)[/SIZE]
Wordpress >=2.6.2 [SIZE=1]md5($wordpress)[/SIZE]
WWWThreads [SIZE=1]des($pass)[/SIZE]
Xaraya [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
XMB Forum [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
XOOPS [SIZE=1]md5($pass)[/SIZE]
YaBB [SIZE=1]md5(HMAC)[/SIZE]
CMS სია რომელთა ალგორითმიც არ არის ცნობილია:
Code:
abcOnline-CMS
ProFusion Ultra IS
Powerfront CMS
LaunchPoint CMS
lemoon CMS
COMSHARP CMS
EIBS EasySite CMS
Immediacy
Jadu
Sitekit CMS
EPiServer
Sitecore
OnBase (Hyland Software)
Microsoft Office SharePoint Server (Services)
AlterFiction
Community Server
Kentico CMS
MonoX
OrangeLogix
RelationshipList - Work by Referral
Adobe Contribute Publishing Server (CPS)
Day Communiqué WCM
Traction TeamPage
Jalios JCMS
Blue Light CMS
Cascade Server
TerminalFour Site Manager
Noodle
FatWire Content Server
CoreMedia CMS
Vignette
Lotus Web Content Management
Refresh Software - SR2 (Component Content Management)
Clickability
Cubic Compass
Site Masher
jAPS
Jahia
OpenCms
Liferay
Fedora
DotCMS
Nuxeo EP
Alfresco
Magnolia
Apache Lenya
Daisy
blosxom
Bricolage
Socialtext Open
TWiki
Scoop
Slash
WebGUI
Cyclone3
Movable Type
Aqua CMS
BLOG:CMS
Cambio
CivicSpace
Drupal
eFront
GCMS
ImpressCMS
Jojo CMS
KnowledgeTree Document Management System
Lyceum
Mambo
OneCMS
Opus
PHPSlash
SilverStripe
SPIP
TangoCMS
Textpattern
TGS Content Management
The System
Tribiq CMS
TYPO3
whCMS
Midgard CMS
MediaWiki
Merlintalk
phpWebSite
Dotclear
Habari
eZ Publish
CMSimple
Dokuwiki
phpCMS
PmWiki
razorCMS
Quick.Cms.Lite
TikiWiki CMS/Groupware
phpWiki
MoinMoin
Nuxeo CPS
Plone
PyLucid
Byteflow
Zena
Nooto
Typo
DotNetNuke
Xaraya
XOOPS Cube
Serendipity
OpenACS
თუ ვინმეს ახალი მოგეპოვებათ რაც სიაში არა არის შეგიძლიათ დაამატოთ
 
Last edited:
მოწონებები: p41k and Dimitri Khetaguri